Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky ubytování Apartmány Jadranka platné od 1. 6. 2017
 1. Rezervace ubytování se provádí písemně přes rezervační formulář, který je umístěn na webových stránkách apartmanyjadranka.cz, kde je zároveň uvedena volná kapacita a cena ubytování.
 2. Odesláním rezervačního formuláře není rezervace potvrzena, potvrzení rezervace bude zasláno e-mailem ze strany poskytovatele ubytování.
 3. Potvrzená rezervace je závazná pro obě smluvní strany.
 4. Po potvrzení rezervace je klient povinen na základě výzvy poskytovatele ubytování uhradit zálohovou platbu ve výši 50 %, splatnou do 14 dní. Údaje potřebné pro provedení platby zálohy budou zaslány ze strany poskytovatele společně s potvrzením rezervace.
 5. V případě, že nebude záloha uhrazena v termínu splatnosti, bude rezervace ze strany poskytovatele ubytování bez náhrady zrušena.
 6. Doplatek za ubytování se hradí přímo na místě a to nejpozději v den odjezdu do 10.00 hod.
 7. V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu bez zavinění poskytovatele ubytování není nárok na vrácení zaplacené ceny za ubytování, ani její poměrné části.
 8. Ubytování je možné v den nástupu od 14.00 do 20.00 h, dřívější ubytování je možné pouze po předchozí dohodě. Pozdější nástup na ubytování je potřebné nahlásit buď telefonicky, nebo e-mailem.
 9. V den odjezdu je nutné opustit pokoj do 10.00 h. Možnost pozdějšího opuštění pokoje je pouze po předchozí dohodě.
 10. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ze strany klienta.
 • Storno do 30 dnů před začátkem pobytu bude záloha vrácena v plné výši.
 • Storno v rozmezí 30 dnů až 15 dnů před začátkem pobytu – ze zálohy bude stržen storno poplatek ve výši 2.000 Kč, rozdíl bude vrácen klientovi.
 • Storno v rozmezí 15 až 5 dnů před začátkem pobytu – ze zálohy bude stržen storno poplatek ve výši 30 % z ceny pobytu, rozdíl bude vrácen klientovi.
 • Storno méně než 5 dnů před začátkem pobytu – storno poplatek v celé výši zálohy.
 • V případě rezervace méně než 15 dnů si před začátkem pobytu si poskytovatel ubytování vyhrazuje právo na změnu storno podmínek, o nichž bude klient informován prostřednictvím e-mailu.

 

 1. V případě, že nebude možné z provozních důvodů ubytování v rezervovaném pokoji, bude ze strany poskytovatele ubytování zajištěno ubytování v pokoji stejné úrovně.